Trampoline del 2

Individuell

Individuelle konkurranser består av to eller tre rutiner med ti hopp i hver serie. De to første rutinene utføres i kvalifiseringsrunden. Den første rutinen er enten en fastsatt rutine, eller den kan inneholde to eller flere hopp som utøveren må utføre i løpet av rutinen. Den andre rutinen er en valgfri rutine, hvor utøveren kan gjøre hvilke hopp han vil. Den siste rutinen, som er en valgfri rutine gjennomføres i finalen. De beste fra de kvalifiserende rutinene går videre til finalen. De starter finalerunden med null poeng, slik at det har ingen betydning hvilken poengsum de har fra før i konkurransen.

Synkronhopping, kvinner

Synkronhopping, kvinner
Synkronhopping, kvinner

I en synkronkonkurranse deltar et par av enten to menn eller to kvinner. Synkronkonkurranser består av en kvalifiserende runde og en finale på samme måte som i individuelle konkurranser. Parene må gjøre en rutine på ti hopp med de samme momentene. De må starte med ansiktet i samme retning, men behøver ikke å skru i samme retning.

Lag

En lagkonkurranse består av lag med minst tre utøvere som konkurrerer mot hverandre. I lagkonkurranser utføres det to rutiner, de beste resultatene fra hver rutine blir lagt sammen, og vinnerne går videre til finalen. I finalen deltar de beste tre fra hvert lag som hver utfører en rutine. Vinneren er det laget med høyest score.

Regler

Det er forskjellige regler avhengig av hva slags konkurranse som blir avholdt. Det internasjonale turnforbundet (FIG) bestemmer reglene for internasjonale konkurranser. For nasjonale, regionale og klubbkonkurranser blir reglene fastsatt av hvert enkelt land sitt forbund. De landsvise reglene er basert på FIG sine regler, men ikke nødvendigvis så strenge. I Norge blir reglene fastsatt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Reglene for konkurranser er omfattende for å dekke de fleste situasjoner og å gjøre bedømmingen av en konkurranse så rettferdig som mulig.

Hver utøver begynner sin rutine på signal ifra dommerpanelet. Etter at signalet har blitt gitt, har utøveren ett minutt på seg til å starte på rutinen med det første hoppet.

Det er tre kroppsstillinger man kan ha under utførelsen av et moment. Disse kalles kroppert, pikert og strak. I alle disse må føttene være samlet og vristene og tærne være utstrakt.

I løpet av en rutine er det ikke tillatt å gjenta et moment, hvis man gjør vil poengene for det repeterte momentet ikke telle.

Alle hoppene i en rutine skal utføres i samme høyde.

Alle hoppene i en rutine skal utføres så nær sentrum av trampolinen som mulig.

En rutine må stoppe kontrollert i stående stilling, med begge beina på trampolineduken.

Etter siste landing må utøveren stå i ro i cirka tre sekunder.

Bedømming

I en konkurranse gis det to typer poeng.

Vanskelighetspoeng

Vanskelighetspoeng er totalsummen av vanskelighetsgraden for hvert enkelt hopp i en rutine. Vanskelighetsgraden for hvert enkelt hopp beregnes på grunnlag av mengden salto og skru. Det gis også tilleggs poeng for blant annet fullførte saltoer. En kroppert forlengs salto gir for eksempel 0,5 poeng.

Stilpoeng

Stilpoeng er totalsummen av stilpoeng for hvert enkelt hopp i en rutine. En utøver begynner med ti stilpoeng, og får stiltrekk for hvert enkelt hopp opp til 0,5 trekk for hvert enkelt hopp. Det vil si at man kan få maksimum ti og minimum fem poeng i stil. Det trekkes stilpoeng på for eksempel dårlig utførte momenter.

For synkronkonkurranser er det også synkrondommere som trekker hvis utøverne ikke er synkrone. Sluttpoengsummen som avgjør hvem som har vunnet konkurransen er vanskelighetspoengene sammen med stilpoengene og eventuelt synkronpoenger.