Trampoline

Trampoline som profesjonell sport er en olympisk sport hvor utøveren hopper på en turntrampoline samtidig som han utfører akrobatiske momenter. Disse momentene kan være enkle hopp hvor kroppen inntar kroppert, pikert eller splitt posisjon, opp til mer kompliserte kombinasjoner av forlengs og baklengs salto med skru. De beste utøverne utfører rutiner med doble, tredoble og firedoble saltoer med skru i åtte til ti meters høyde. Amerikaneren George Nissen tok i 1939 patent på den sammenleggbare trampolinen. I 2000 ble sporten offisielt en olympisk gren.

Historie

De trampolinene som brukes i dag er basert på det originale designet til George Nissen. Han var aktiv innenfor tumbling og stup, og fikk idéen til å konstruere det som i dag er kjent som trampoline da han så trapesartister som utførte akrobatikk etter at de hadde landet i sikkerhetsnettet.

Trampoline
Trampoline

I Norge har dette aldri blitt noen stor idrett, men vi deltok i det første verdensmesterskapet i 1964 med to utøvere som opprinnelig var stupere. Fra da og frem til år 2000 ble trampoline stort sett brukt som hjelpemiddel i andre idretter under trening.

Litt om den internasjonale historien

USA

I 1939 patenterte George Nissen den sammenleggbare trampolinen.

I 1941/1942 ble selskapet Griswold-Nissen Trampoline & Tumbling Company opprettet

I 1947 begynte USA med de første nasjonale trampolinekonkurransene

I 1948 begynte NCAA med National Collegiate Trampoline Championships

I 1955 ble trampoline en del av Pan American Games

Europa

I 1956 startet Tim Blake en engelsk avdeling av Griswold-Nissen company, og fortsatte promoteringen av trampoline i Europa

I 1969 ble europeisk mesterskap i trampoline avholdt for første gang

Internasjonalt

4 mars 1964 ble International Trampoline Federation opprettet

I 1964 ble verdensmesterskap i trampoline avholdt for første gang

I 1988 ble International Trampoline Federation (FIT) akseptert av Den internasjonale olympiske komité (IOC)

I 1999 ble FIT slått sammen med Det internasjonale turnforbundet (FIG)

I 2000 ble trampoline akseptert som en olympisk gren

Norge

Norge ble aldri med i International Trampoline Federation, så fra 1960-tallet og fram til 2000 da det ble en offisiell konkurransegren i NGTF ble den hovedsakelig brukt som hjelpemiddel til turn, alpint, freestyle, stup og andre idretter. Noen klubber drev på med trampoline som konkurranseidrett, men i uorganiserte former. Da trampoline ble en konkurransegren i NGTF ble det naturlig nok flere klubber som begynte med trampoline, og en del klubbkonkurranser ble avholdt. Aktiviteten økte riktignok ikke nok til at det noen gang ble avholdt Norsk mesterskap i trampoline før trampoline ble fjernet som offisiell konkurransegren. I dag er det kun en håndfull klubber som driver med trampoline som konkurranseidrett.

Konkurranse

Felles for alle konkurranser er at deltakerne skal utføres en rutine på ti momenter hvor både første og siste moment har landing på føttene. En typisk trampolinerutine har høye, rytmiske og kontinuerlige hopp fra føttene til føttene, rygglanding, magelanding eller til sittelanding med saltoer og skru uten nøling eller mellomhopp mellom to momenter. På klubbkonkurranser deles deltakerne vanligvis opp ut ifra alder og eventuelt hvor gode de er, slik at en nybegynner slipper å konkurrere med mer erfarne utøvere. I regionale og nasjonale konkurranser er kvalifikasjonskravet høyere og det er som regel kun delt opp på alder. I internasjonale konkurranser er kvalifikasjonskravet enda høyere, og det er inndelt i junior, åpen klasse og eventuelt ungdomsklasser.